Māris Dzelzskalns

Mob.: +371 26371678
E-pasts: maris@dzelzskalns.lv
www.dzelzskalns.lv

Draugiem: https://www.draugiem.lv/m.dzelzskalns/
Facebook: https://www.facebook.com/maris.dzelzskalns


Ja vēlaties atbalstīt mani
iegādaties kādu no maniem darbiem
bankas konta numurs ir pieejams šeit:

Māris Dzelzskalns
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0551005379670